Νέες πληροφορίες για το PES 2014! [Online]

Νέες πληροφορίες για το PES 2014 και ειδικά για το Online, μας έφερε ο Kei Masuda μέσα από το τελευταίο μέρος τη συνέντευξης του.

Το Master League Online θα αλλάξει ριζικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να φτιάξουν τις δικές τους αυθεντικές ομάδες, με την δική τους προσωπικότητα. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να προστεθεί ένα νέο Mode στο Online με τη δυνατότητα να ..

.. αγωνίζονται 22 παίκτες (11vs11)! Τέλος, ο Kei Masuda μας ενημέρωσε ότι θα γίνουν και περαιτέρω ενέργειες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι Cheaters.

Δείτε τις νέες εικόνες από το PES 2014 

 

Join our community More than 140.000 Registered Members!

Login or Register

Login on our Forum!