Φτιάξτε το δικό σας Custom WeHellas Signature για το Forum!

Βήμα 1 : Γράψτε στο κουτί τον προσωπικό σας αριθμό μέλους "Member ID".

Για να βρείτε ποιο id είναι το δικό σας, πηγαίνετε στο Profile σας στο Forum και δείτε τι αριθμό γράφει στο url της σελίδας μετά το "=".

Member ID:

sep

Βήμα 2.Α : Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνων:

sep

Βήμα 2.Β : Επιλέξτε το Background της επιλογής σας πατώντας πάνω του:

wehellas.Sig-new-2016-2 wehellas.Sig-new-2016-3 wehellas.Sig-new-2016-4 wehellas.Sig-new-2016-5 wehellas.Sig-new-2016 wehellas.wh-a1 wehellas.wh-a2 wehellas.wh-a3 wehellas.wh-a4 wehellas.wh-b0 wehellas.wh-b1 wehellas.wh-b2

sep

Βήμα 3 : Αντιγράψτε τον κώδικά που γράφει στο κουτί και κάντε επικόλληση στην υπογραφή σας.

Copy Forum code:

Για να κάνετε αλλαγές στην υπογραφή σας πατήστε στο link: Edit Signature

sep

Αν χρειάζεστε βοήθεια γράψτε ένα μήνυμα στο Forum: Click here